Vidéo : Sur les trails islandais au guidon du Yeti SB4.5c

Sam Seward (ambassadeur Yeti) nous emmène en Islande au  guidon du tout nouveau Yeti 4.5c 29 pouces…